Onze Advocaten
 

 

 

                           Mr. Astrid Spel

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr. Astrid Spel was jongerenwerkster toen ze rechten ging studeren aan de Universiteit Van Amsterdam. Sinds 1994 is ze werkzaam als advocaat.
In Hoorn is ze begonnen met een algemene rechtspraktijk, waaronder vreemdelingenrecht, jeugd- en familierecht. Sinds 2004 heeft ze zich aangesloten bij Leijen en Nandoe Advocaten.
Per 1 februari 2014 is de naam van het kantoor gewijzigd in Advocatenkantoor De Varne. 
 
Astrid Spel heeft zich gespecialiseerd op het gebied van migratierecht (o.a. asielrecht, gezinshereniging, verblijfsvergunning medische behandeling, vreemdelingenbewaring, naturalisatie).
Ze verleent ook juridische bijstand aan slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven of mensenhandel. Tevens behandelt ze BOPZ-zaken (bij een gedwongen opname in een psychiatrische instelling).
Astrid Spel spreekt Engels, Frans en Duits.
 
  
Astrid Spel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
- Asielrecht
- Immigratierecht
- Vreemdelingenbewaring
- Vreemdelingenrecht
- Aansprakelijkheid en voeging in het Strafproces
- BOPZ-zaken
- Psychiatrisch Patiëntenrecht 
 
Astrid Spel is lid van de volgende specialisatieverenigingen:
- Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
- Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN)
- Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN) 
 
 
        

                            Mr.Lydia Mentink
 
 
Mr. Lydia Mentink heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1990 advocaat. Zij is begonnen in de algemene praktijk en heeft zich later gespecialiseerd in migratierecht, (jeugd) strafrecht en rechtsbijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven of mensenhandel. Ook behandelt ze veel zaken op het gebied van (internationaal) familierecht. U kunt bij haar terecht voor o.a. de volgende zaken :
-  problemen met Jeugdzorg en bij (jeugd)strafzaken
-  begeleiding bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
-  echtscheiding, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.
-  ondertoezichtstelling/ uithuisplaatsing van kinderen.
-  procedures op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht.
 Ze spreekt vloeiend Engels, Duits, Frans en een beetje Spaans.
 
        
Lydia Mentink heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
- Strafrecht
- Jeugdstrafrecht
- Asielrecht
- Immigratierecht
- Vreemdelingenrecht
- Personen- en Familierecht:
   Echtscheiding
   Alimentatiezaken
   Omgangsregelingen
   GBA/BRP zaken
   Ondertoezichtstelling (OTS)
   Uithuisplaatsing
   Vaderschap en erkenning   
-  Familiezaken met internationale aspecten 

Lydia Mentink is lid van de volgende specialisatieverenigingen:
- Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
- Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA) 
- Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN) 
 
 
 

 
 


 
We hebben een grote ervaring opgebouwd bij het behandelen van zaken voor
personen die in een kwetsbare en soms machteloze situatie zijn komen te verkeren,
bijvoorbeeld door een echtscheiding, politieke vervolging of detentie. 
Deze ervaring wordt ook zeer gewaardeerd door onze meer weerbare cliënten.
 

 
 
Links : 
 
 
Voor de rechtsgebieden ; ambtenarenrecht, arbeidsrecht, consumentenrecht en erfrecht,
verwijzen we u door naar Alcmaria Advocaten