Onze Advocaten

 
 

 

 

                           Mr. Astrid Spel

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr. Astrid Spel was jongerenwerkster toen ze rechten ging studeren aan de Universiteit Van Amsterdam. Sinds 1994 is ze werkzaam als advocaat.
In Hoorn is ze begonnen met een algemene rechtspraktijk, waaronder vreemdelingenrecht, jeugd- en familierecht. Sinds 2004 heeft ze zich aangesloten bij Leijen en Nandoe Advocaten.
Per 1 februari 2014 is de naam van het kantoor gewijzigd in Advocatenkantoor De Varne. 
 
Astrid Spel heeft zich gespecialiseerd op het gebied van migratierecht (o.a. asielrecht, gezinshereniging, verblijfsvergunning medische behandeling).
Ze verleent ook juridische bijstand aan slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven.
Tevens behandelt ze zaken in het kader van de Wet Verplichte GGZ (bij een gedwongen
opname in een psychiatrische instelling).
 
Astrid Spel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
- Asielrecht
- Vreemdelingenrecht
- Immigratierecht
- Aansprakelijkheid en voeging in het Strafproces
- Psychiatrisch Patiëntenrecht 
 
Op grond van deze registratie is zij verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op beide rechtsgebieden. 

Astrid Spel is lid van de volgende specialisatieverenigingen:
- Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
- Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN)
- Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN) 
 
 Astrid Spel spreekt Engels, Frans en Duits.

        

                            Mr.Lydia Mentink
 
 
Mr. Lydia Mentink heeft rechten gestudeerd aan de UVA. Sinds 1990 werkt zij als advocaat in de sociale advocatuur; eerst bij het advocatenkantoor Kranendonk en Meindersma in Beverwijk. Van 2000 tot 2014 werkte ze bij advocatenkantoor Oudegracht te Alkmaar. Sinds 2014 is ze werkzaam bij advocatenkantoor de Varne. Zij heeft op vele terreinen cliënten bijgestaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand: zaken op het gebied van sociale zekerheid, strafrecht, migratierecht, personen- en familierecht en hulp aan slachtoffers van (zeden)misdrijven en huiselijk geweld. Zij heeft al meer dan 30 jaar ervaring in de sociale advocatuur.
 
Lydia Mentink heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten 
geregistreerd in de rechtsgebieden strafrecht en asielrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op beide rechtsgebieden. 
 
Lydia Mentink is lid van de volgende specialisatieverenigingen:
- Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
- Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA) 
- Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN) 
 
Ze spreekt vloeiend Engels, Duits, Frans en redelijk Spaans.
 
In 2018 heeft zij aan het Conservatorium van Amsterdam het certificaat behaald 'muziek en beweging met ouderen'. 

 
 


 
We hebben een grote ervaring opgebouwd bij het behandelen van zaken voor
personen die in een kwetsbare en soms machteloze situatie zijn komen te verkeren. 
Deze ervaring wordt ook zeer gewaardeerd door onze meer weerbare cliënten.
 

 
 
Links : 
 
 
Voor de rechtsgebieden ; ambtenarenrecht, arbeidsrecht, consumentenrecht en erfrecht,
verwijzen we u door naar Alcmaria Advocaten